Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултатите от извършен мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, в Министерство на образованието и науката и в Община Монтана

Мониторингът и измерването на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, са извършени в рамките на Дейност 6 на проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в избраните две пилотни администрации: Министерство на образованието и науката (пилотна администрация на централно ниво) и Община Монтана (пилотна администрация на местно ниво), по отношение на две политики за всяка от администрациите. Мониторингът е извършен въз основа на разработения…Прочети повече | Read more