Фондация „Институт за добро управление“ публикува механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Механизмът, разработен в рамките на Дейност 4 от проекта, включва 4 основни показатели за измерване на прозрачността и отворените данни: Правна рамка – регулации и правила, в подкрепа на прозрачността и отворените данни; Техническа рамка, в това число иновативни решения; Характер на прозрачната информация и на отворените данни – ползи за гражданското общество; Ангажираност на заинтересованите страни – степен на гражданското участие. Разработеният механизъм съдържа и процедура за прилагането на показателите за измерване на прозрачността и отворените данни. Механизмът представлява алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение…Прочети повече | Read more