Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено проучване на добри практики по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Проучването, извършено в рамките на Дейност 2 от проекта, е за идентифициране на добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността и достъпа до отворени данни в 3 други държави членки на ЕС. Идентифицираните добри практики и иновативни решения могат да бъдат използвани от целевите групи за целите на повишаване на прозрачността и достъпността до публична информация, която да бъде използвана от гражданското общество и да улесни участието му в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Целият текст на доклада може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултати от проведено анкетно проучване по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, извършено от партньора по проекта Сдружение „Съюз за България“

Целта на изследването, извършено в рамките на Дейност 1 по проекта посредством анкетни карти, е да установи какви, според заинтересованите страни (представители на целевите групи) са най-големите слабости в областта на прозрачната публична информация и отворените данни и до какви пречки пред гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, водят тези слабости. Базата данни с информация за попълнените анкетни карти и обобщението на данните от анкетните карти с представени резултати от изследването може да намерите в меню "Инициативи", подменю "Ефективна администрация". www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по…Прочети повече | Read more