Проведе се обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг

От 15 до 18.12.2019 г. в хотел „Ата“ в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, се проведе обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. По време на обучението бяха представени основните цели и принципи на Механизма за мониторинг и измерване на…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг

В периода от 15-18.12.2019 г. в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ще се проведе обучение за прилагане на Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.   www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и…Прочети повече | Read more