Проведе се обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

От 19 до 22.10.2019 г. в хотел "Виталис" в с. Пчелин, Пчелински минерални бани, се проведе обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво, разработена от експертите на партньора Фондация "Институт за добро управление" в рамките на Дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво…Прочети повече | Read more

Разработена е Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

В рамките на проект "Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост", по който Бенефициент е Сдружение "Съюз за България", а Фондация "Институт за добро управление" е партньор, бе разработена Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво. Разработената методика включва показатели за мониторинг на процеса по формулиране…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

В периода от 19-22.10.2019 г. в с. Пчелин, общ. Костенец, ще се проведе обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво. Методиката е разработена по проект BG05SFOP001-2.009-0107 "Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво тестване на практическата му приложимост", по който Фондация "Институт за добро управление" е партньор. Бенефициент…Прочети повече | Read more