Фондация „Институт за добро управление“ публикува модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за подобряване на гражданското участие, разработен по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Моделът, разработен в рамките на Дейност 3 от проекта, съдържа референции към установените пречки и предизвикателства пред гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна публична информация, в това число в отворен формат,  референции към установените добри практики и иновативни решения, както и предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни в следните области: - нужда от промени в нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни; технически насоки за промени; обяснение на приноса на всяка промяна за целите на участието на гражданското общество и промени за координиране на инициативата. Разработеният…Прочети повече | Read more