Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект  ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с Бенефициент ,,Сдружение…Прочети повече | Read more
Уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран  от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Фондация ,,Институт за добро управление" организира уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране - гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г. Уъркшопът ще бъде проведен от 09:30 часа на 22.10.2015г. в зала ,,София“ на хотел ,,Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, намиращ се на ул.Стара планина № 6. Целта на уоркшопа е да се…Прочети повече | Read more
Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“

Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“

Фондация ,,Институт за добро управление" сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране - гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране. Чрез проекта ще се извърши независим мониторинг от НПО и заинтересовани обществени групи върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и бюджетиране на политики на централно ниво. Ще се стимулира участието на…Прочети повече | Read more
Как се прави бюджетът на държавата и кое е това, което не се коментира – Анализ за OFFNews

Как се прави бюджетът на държавата и кое е това, което не се коментира – Анализ за OFFNews

Вероятно първата работа, с която ще се захване новият парламент е актуализацията на Бюджет 2014. Експерти и политици застъпват тезите „за“ и „против“, като всеки според нуждата си се упражнява върху темата от къде да дойдат пари и дали е нужно да идват. Въпросът дали не харчим пари, които нямаме, разбира се е важен за всички. В цялата полемика обаче остава незабелязан един още по-важен въпрос – за какво именно се харчат парите от бюджета и какво се постига с тези средства. Той може да се зададе и по друг начин - имат…Прочети повече | Read more