Проведе се Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 14.09.2020 г., в сградата на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш, се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш и представители на заинтересованите страни, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на проведената Кръгла маса бяха представени и обсъдени резултатите от…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 14.09.2020 г., в гр. Полски Тръмбеш, ще се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Кръглата маса ще се проведе в сградата на Община Полски Тръмбеш, на ул. „Черно море" № 4. В рамките на събитието ще…Прочети повече | Read more

Проведе се Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 04.09.2020 г., в ритуалната зала на гр. Етрополе, се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на проведената Кръгла маса бяха представени и обсъдени резултатите от изпълнените дейности по проекта, в т.ч. извършения анализ на…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 04.09.2020 г., в гр. Етрополе, ще се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Кръглата маса ще се проведе в ритуалната зала на града, намираща се на приземния етаж на Народно читалище „Тодор Пеев-1871”. В рамките на събитието…Прочети повече | Read more