Стартира изпълнението на проект „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Фондация ,,Офф Медия“ в партньорство с Фондация ,,Институт за добро управление“

Проект: BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София - наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Офф Медия“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0196-С01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Обща продължителност на изпълнението на проекта: от 25.08.2022 г. до 31.12.2023 г. Партньор по проекта:  Фондация „Институт за добро управление“…Прочети повече | Read more

Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнението на проект „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Фондация „Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнението на проект: BG05SFOP001-2.025-0109 „Консултативните съвети по въпросите на туризма – граждански мониторинг върху тяхното функциониране в условията на Ковид 19“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се изпълнява от Фондация ,,Институт за добро управление“, съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.025-0109-С01. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Обща продължителност на изпълнението на проекта: 15 месеца – от…Прочети повече | Read more