Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“

Фондация ,,Институт за добро управление“ сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“

Фондация ,,Институт за добро управление" сключи договор за изпълнение на проект ,,Независим мониторинг на програмното бюджетиране - гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране. Чрез проекта ще се извърши независим мониторинг от НПО и заинтересовани обществени групи върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и бюджетиране на политики на централно ниво. Ще се стимулира участието на…Прочети повече | Read more