Предстоящо провеждане на Обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг

В периода от 15-18.12.2019 г. в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, ще се проведе обучение за прилагане на Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.   www.eufunds.bg Тази публикация е създадена по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен по проект ,,Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Механизмът, разработен в рамките на Дейност 4 от проекта, включва 4 основни показатели за измерване на прозрачността и отворените данни: Правна рамка – регулации и правила, в подкрепа на прозрачността и отворените данни; Техническа рамка, в това число иновативни решения; Характер на прозрачната информация и на отворените данни – ползи за гражданското общество; Ангажираност на заинтересованите страни – степен на гражданското участие. Разработеният механизъм съдържа и процедура за прилагането на показателите за измерване на прозрачността и отворените данни. Механизмът представлява алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение…Прочети повече | Read more

Проведе се обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

От 19 до 22.10.2019 г. в хотел "Виталис" в с. Пчелин, Пчелински минерални бани, се проведе обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво, разработена от експертите на партньора Фондация "Институт за добро управление" в рамките на Дейност 2 по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво…Прочети повече | Read more

Разработена е Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

В рамките на проект "Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост", по който Бенефициент е Сдружение "Съюз за България", а Фондация "Институт за добро управление" е партньор, бе разработена Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво. Разработената методика включва показатели за мониторинг на процеса по формулиране…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво

В периода от 19-22.10.2019 г. в с. Пчелин, общ. Костенец, ще се проведе обучение за прилагане на Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво. Методиката е разработена по проект BG05SFOP001-2.009-0107 "Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво тестване на практическата му приложимост", по който Фондация "Институт за добро управление" е партньор. Бенефициент…Прочети повече | Read more