Предстоящо провеждане на Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 14.09.2020 г., в гр. Полски Тръмбеш, ще се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Полски Тръмбеш за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Кръглата маса ще се проведе в сградата на Община Полски Тръмбеш, на ул. „Черно море" № 4. В рамките на събитието ще…Прочети повече | Read more

Проведе се Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 04.09.2020 г., в ритуалната зала на гр. Етрополе, се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на проведената Кръгла маса бяха представени и обсъдени резултатите от изпълнените дейности по проекта, в т.ч. извършения анализ на…Прочети повече | Read more

Предстоящо провеждане на Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе по проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

На 04.09.2020 г., в гр. Етрополе, ще се проведе Кръгла маса с представители на общинската администрация на Община Етрополе за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0107 „Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Кръглата маса ще се проведе в ритуалната зала на града, намираща се на приземния етаж на Народно читалище „Тодор Пеев-1871”. В рамките на събитието…Прочети повече | Read more

Фондация „Институт за добро управление“ публикува резултатите от извършен мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, в Министерство на образованието и науката и в Община Монтана

Мониторингът и измерването на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, са извършени в рамките на Дейност 6 на проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в избраните две пилотни администрации: Министерство на образованието и науката (пилотна администрация на централно ниво) и Община Монтана (пилотна администрация на местно ниво), по отношение на две политики за всяка от администрациите. Мониторингът е извършен въз основа на разработения…Прочети повече | Read more

Проведе се обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг

От 15 до 18.12.2019 г. в хотел „Ата“ в гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, се проведе обучение за прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг, разработен в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-2.009-0112-C01 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни – гаранция за повишено гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. По време на обучението бяха представени основните цели и принципи на Механизма за мониторинг и измерване на…Прочети повече | Read more