Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост‘‘

Фондация ,,Институт за добро управление е партньор по договор за изпълнение на проект  ,,Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът е по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с Бенефициент ,,Сдружение…Прочети повече | Read more
Уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран  от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране – гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г.

Фондация ,,Институт за добро управление" организира уъркшоп за представяне и обсъждане на работен вариант на Методиката за мониторинг, разработена в рамките на проект № BG05/1738 „Независим мониторинг на програмното бюджетиране - гаранция за участие на широката общественост в процеса по вземане на решения“, съфинансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009–2014 г. Уъркшопът ще бъде проведен от 09:30 часа на 22.10.2015г. в зала ,,София“ на хотел ,,Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, намиращ се на ул.Стара планина № 6. Целта на уоркшопа е да се…Прочети повече | Read more
“Good Governance Institute” Foundation concluded a contract for the implementation of the project ,,Independent monitoring of the programme budgeting – a guarantee for the participation of the public in the process of decision-making”

“Good Governance Institute” Foundation concluded a contract for the implementation of the project ,,Independent monitoring of the programme budgeting – a guarantee for the participation of the public in the process of decision-making”

"Good Governance Institute” Foundation concluded a contract for the implementation of the project ,,Independent monitoring of the programme budgeting - a guarantee for the participation of the public in the process of decision-making”, financed under the NGO Programme in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The project goal is increasing the role of NGOs in the programme budgeting process. Independent monitoring by NGOs and public interested groups on the transparency and efficiency of the process of formulating and budgeting of policies on a central level would be carried out…Прочети повече | Read more
Как се прави бюджетът на държавата и кое е това, което не се коментира – Анализ за OFFNews

Как се прави бюджетът на държавата и кое е това, което не се коментира – Анализ за OFFNews

Вероятно първата работа, с която ще се захване новият парламент е актуализацията на Бюджет 2014. Експерти и политици застъпват тезите „за“ и „против“, като всеки според нуждата си се упражнява върху темата от къде да дойдат пари и дали е нужно да идват. Въпросът дали не харчим пари, които нямаме, разбира се е важен за всички. В цялата полемика обаче остава незабелязан един още по-важен въпрос – за какво именно се харчат парите от бюджета и какво се постига с тези средства. Той може да се зададе и по друг начин - имат…Прочети повече | Read more